Europa inwestująca w obszary wiejskie

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja „Działalność gospodarcza – Paintball”

mająca na celu „Rozwijanie przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie dwóch miejsc pracy, w tym jednego samozatrudnienia, możliwość świadczenia usługi z zakresu gry w paintball jednocześnie 16 osobom dorosłym i między 14 a 18 rokiem życia, oraz z zakresu gry w splatmaster 12 osobom powyżej 9 roku życia. Zapewnienie możliwości organizacji grilla lub ogniska”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa

Sprawdź ofertę pola paintballowego paint it!